Byzas
Constantinus
Theodosius II
Justinianos I
Mehmet II
Süleyman
Atatürk

Theodosius II

ŞEHRİ ONCA KUŞATMADAN KORUYAN SURLARIN BABASI

Theodosius’un hükümdarlığı kırk iki yıl sürmüştür. (403-450). Şehir, yüzyıllardır süregelen akınlara, kuşatmalara rağmen düşmeyişini, Theodosius zamanında yapılmış olan surlara borçludur. 6 km uzunluğundaki bu surlar, Bizans İmparatorluğu’ndan kalan, dünyadaki en önemli eserler arasındadır.
Bizanslılar başkentlerine Theophylaktos yani “Tanrı’nın koruduğu kent” adını vermişlerdi. “Tanrı anası” (Theotokos) tarafından korunduğuna inanılan bu kentin Theodosius’un yaptırdığı sur ve kulelerin arkasında her türlü tehlikeden uzak olduğuna inanıyorlardı.

Theodosius’a ithaf ettiğimiz desende, onun döneminin en belirleyici eseri olan surları görmekteyiz. Bu surlar sayesinde şehir, onlarca kuşatmaya direnmiştir. Alınlıkta eski Yunanca Κωνσταντινούπολις, Konstantinapolis” ve Χρυσεία Πύλη Porta Aurea (altın kapı) yazılıdır.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                                                                    Tasarım ; Nilüfer Kurfeyz