Byzas
Constantinus
Theodosius II
Justinianos I
Mehmet II
Süleyman
Atatürk

Mehmet II

FATIH’İN GÜL BAHÇESİ: KONSTANTİNİYYE

“Konstantiniyye elbet feth olunacaktır.Onu fetheden komutan ne güzel komutan,onu fetheden asker ne güzel askerdir.”

Hz. Muhammed’in hadisinde, fetih konusu şöyle dile getirilmiştir: Bu şehri alacak askerler, “La ilahe illallah ve Allahu Ekber” sözleriyle harp edeceklerdir. Bu hadisler Arapları oldukça fazla etkilediğinden, tam yedi kez şehri almaya girişmişlerdir.

Bu kenti kuran Kral Byzas, Roma İmparatorluğu’nun başkenti yapan Constantinus, aşılmaz kara surlarını inşa ettiren II. Theodosius, Konstantinapolis’i adeta yeniden inşa eden İustinianos… … Ve yorgun, yaşlı ve dört yandan kuşatılmış bir Ortaçağ kentinden Osmanlı payitahtını yaratan: Fatih Sultan Mehmed.

Fatih’e ithaf ettiğimiz desenin en belirgin özelliği iç bordürde iki farklı desenin aynı bölümde kullanılmış olmasıdır.Solda görülen kısım geçmeli geometrik desen Bizans’ı Sağda görülen kısım ise (saz yolu) Osmanlı’yı vurgulamaktadır. Bordürdeki hatayi motifi (bir çiçeğin dikine kesitinin stilize formu) ve penç motifi (çiçeğin kuş bakışı görünümünün, yani enine kesitinin stilize edilmiş hali) Türk süsleme sanatının en sık görülen detaylarındandır.

Saz Yolu

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Desen Tasarımı : Selim Sağlam